Değer Önerisi: Yaratıcı potansiyelimizi keşfetmek ve daha yaratıcı bir hayat için zemin hazırlamak. Yaratıcılığı oyuna dönüştürme alışkanlığını kazanmak ve süreçten keyif almaya odaklanmak.

Ders İşleyiş Planı:

Ders Öncesi: Haftanın Filmini İzlemiş Olmak (Önerilen)

Ders Sırasında: Konu Anlatımı/Kişisel Keşif Alıştırması/İnteraktif Yaratıcılık Oyunu

Ders Sonrası: Kitap – Film Önerisi

Dersler:

1.Hafta: “Yaratıcılığa Giriş”

Bu derste yaratıcılığı tanımlayacak ve daha yaratıcı bir hayat sürmemizin önündeki engellere yakından bakacağız. Yaratıcı faaliyetlere dair bir kişisel keşif alıştırmasının yanı sıra hayata yeni gözlerle bakmayla ilgili eğlenceli, interaktif bir oyun da bizi bekliyor olacak.

2.Hafta: “Yaratıcılık ve Karanlık Tarafımız”

Bu derste olumsuz olarak adlandırdığımız korku, öfke, kıskançlık gibi duyguları yaratıcı potansiyele dönüştürmenin yollarından söz edecek ve yaratmanın iyileştirici gücüne değineceğiz. İçimizde saklı duygulara dair bir kişisel keşif alıştırmasının yanı sıra, yavaşlamanın verdiği farkındalığın gücünü keşfettiğimiz bir oyun oynayacağız.

3.Hafta: “Yaratıcı Süreç ve Yol Haritası”

Bu derste yaratıcı sürecin evrelerinden söz edecek ve yaratıcı süreci daha iyi yönetmenin yollarını arayacağız. Yaratıcılığın temel yapı taşlarından olan hibrit düşünme becerisini kullanma fırsatı bulacağımız eğlenceli bir oyun da bu derste bizi bekliyor olacak.

4.Hafta: “Yaratıcılığı Besleyen Alışkanlar”

Bu derste daha yaratıcı bir hayat sürmek için atabileceğimiz somut adımlardan ve yaratıcılığımızı sürdürülebilir kılmak için edinebileceğimiz alışkanlıklardan söz edeceğiz. Önceki derslerde öğrendiğimiz yeni gözlerle bakma, duygularımızı yaratıcı bir şekilde ifade etme ve yaratıcı süreci yönetme becerilerimizi bir arada kullanabileceğimiz bir oyun oynayacağız.

Kazanım: Ders sonunda katılımcılar, yaratıcılıklarının önündeki engeller konusunda farkındalık kazanırken bu engelleri aşmak için gerekli araçları edinmiş ve daha yaratıcı bir hayat için adım atmış olurlar. “Yaratıcılık Oyunların”da cevaplanacak bazı sorular:

 • Yaratıcılığımızın önündeki engeller nelerdir? Bu engelleri nasıl aşabiliriz?
 • Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek midir yoksa sonradan öğrenilebilir mi?
 • Yaratıcı olmak gündelik hayatımızı nasıl etkiler?
 • Yaratıcı potansiyelimizi kullanmadan bir hayat geçirirsek ne olur?
 • Yaratıcı süreç nasıl işler?
 • Yaratıcı süreçte bizi ne gibi zorluklar bekler? Bunları aşmanın yolları nelerdir?
 • Mutsuz, melankolik bir ruh halinde olmak bizi daha mı yaratıcı yapar?
 • Yaratıcılık ilham meselesi midir?
 • Yaratıcılık kullandıkça tükenir mi, artar mı?
 • Gündelik hayattaki yaratıcı faaliyetlerimiz işteki performansımızı nasıl etkiler?
 • İşimiz için nasıl daha yaratıcı fikirler bulabiliriz?
 • Hangi alışkanlıklar yaratıcılığı arttırır?
 • Nasıl yaratıcılığımızı besleyen bir sistem kurabiliriz?

Kimler Almalı?: Kariyerine ve yaşamına yaratıcılığı katarak hayat kalitesine yeni bir renk katmak ve yaratıcılığın her sektör ve her meslek dalında kişiyi daha başarılı ve üretken hale  getireceğine düşünen katılımcılara yöneliktir.

Neden Almalı?: “Yaratıcılık” kelimesinin sanatçılarla direkt ilişkilendirildiğini genel kanının çok doğru olmadığıdan hareketle; Özşefkat, özgüven, huzurlu ve üretken olmak gibi kazanımların bireysel yaşam ve kariyer anlamında daha yaratıcı insanlar ürettiğini düşünüyor ve katılımcılarımızla “Yaratıcılık Oyunları” oynatıyoruz.

Sanatografi Online Akademi – “Yaratıcılık Oyunları” Ders Planı:

 • Haftada 1 gün, 2 saatlik dersler.
 • Toplam 4 oturum, süre toplam 1 ay – 8 saatlik eğitim.