Değer Önerisi: Doğru konuşma ve hitabet teknikleri ile katılımcıların günlük ve iş hayatlarında kaliteli iletişim hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

Ders İşleyiş Planı:

Ders Öncesi: Verilen temrin/parçaları çalışma (%40)

Ders Sırasında: Konuşma Teknikleri (%60)

Ders Sonrası: Doğru konuşma ve hitap etme (Bireysel ek çalışmalar ve tekrarlar)

Dersler: 60 dakika sürecek derslerimizin için, bir katılımcının yeterli bilgi sahibi olması ve gelişimi için 8 saatlik bir eğitime katılması gerekmektedir.

Kazanım: İkili konuşmadan kalabalık salonlara sunum yapmaya kadar her alanda doğru teknik deneyimlenecektir. “Doğru Konuşma Atölyesi” boyunca cevaplanacak bazı sorular:

  • Her türlü sunumda bu teknikler işe yara mı?
  • Fiziksel engeller yüzünden doğru konuşma problemim var mı? Bu atölye bunu çözer mi?
  • Temrinler spikerler için değil midir?
  • Doğru konuşma hayatımda ne gibi bir fark yaratabilir?
  • Anlattığımın anlaşılmaması karşı tarafın problemi değil mi?
  • Etkili iletişim nedir?
  • Hitabetle her alanda sunum yapma becerimi geliştirebilir miyim?

Kimler Almalı?: Etkili konuşarak iş ve özel hayatında iletişimin ilk adımında başarı sağlamak isteyen katılımcılara yöneliktir. Özellikle sunum, anlatı ve ifade ile ilgili alanlarda iş tanımları olan katılımcılar olmakla birlikte Türkçeyi doğru kullanmak isteyen katılımcılara yöneliktir.

Neden Almalı?: Sosyal ve iş hayatımızdaki dil kaynaklı eksiklikleri ve yanlış anlamaları en aza indirmek katılımcının hayat kalitesini yükseltecektir. Dolayısıyla bu atölyede. Etkili, etkin ve düzgün konuşarak işte ve sosyal yaşamda fark edilir düzeyde bir iletişim becerisi gelişecektir.